Forside        Kontakt        LOG IND

Aftaleindhold

Ved køb af brugslicens til produktet Study Quiz opnår Kunden adgang til produktet for gymnasiets elever og lærere. Aftalen er afgrænset til de lærere og elever, der logger ind via deres UNI-C login.

Licensperiode

Medmindre andet aftales, er licensperioden tidsafgrænset, gældende i en aftaleperiode på 12 måneder fra den dato, hvor aftalen indgås. Når denne periode udløber fornyes licensen automatisk med 12 måneder, medmindre licensen opsiges senest tre måneder inden udløbsdatoen. For enhver forlængelse er Leverandøren berettiget til betaling jf. betalingsvilkår.

Brugsret

Brugsret til Study Quiz opnås til gymnasiets ansatte og elever på gymnasiet og i hjemmet. Det er ikke tilladt at dele brugeroplysninger med andre personer eller institutioner, som ikke har købt en brugslicens.

Betalingsbetingelser

Ved køb af en brugslicens udsender JMBS ApS en eFaktura (elektronisk faktura). Licensen er altid forudbetalt. Ved fornyelse af brugslicens udsender Leverandøren en ny opkrævning senest 30 dage for inden.
Betalingsbetingelser er 14 dage netto. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at opkræve rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker, samt renter efter dansk lov.

Licenspris

Prisen for produktet Study Quiz følger den gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Leverandøren bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
Leverandøren er berettiget til årligt at regulere licensprisen, så denne følger forbrugerprisindekset som offentliggøres af Danmarks Statistik – dog minimum 2% årligt.

Opsigelse af abonnement

Medmindre andet aftales, kan en licens kun opsiges skriftligt med tre måneders varsel til udløbet af abonnementsperioden. Opsigelsen sendes til info@studyquiz.dk. Leverandøren sender en bekræftelse til kunden pr. e-mail om, at licensen er opsagt. Modtages bekræftelsen ikke indenfor 7 arbejdsdage, er licensindehaveren pligtig til at sende en ny e-mail, da Leverandøren i så fald ikke har modtaget opsigelsen.

Ophavsret og misbrug

Brugen og indholdet er underlagt gældende almindelige danske bestemmelser om ophavsret.
Materialet må ikke kopieres eller distribueres. Gymnasier og andre institutioner, som har en gyldigt brugslicens, må i relevant, begrænset omfang anvende sidens tekster og billeder som led i egne offentlige online produktioner, som er relevante for elevernes arbejde og som ikke er kommercielle.
Misbrug kan medføre erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige erstatningsretlige regler.

Fortrydelse

Som udgangspunkt er en licens bindende. I henhold til Forbrugeraftaleloven er der dog 14 dages fortrydelsesret efter betaling og modtagelse af bestillingsbekræftelsen/kvitteringen. Fortrydelsen skal meddeles skriftligt pr. e-mail til: info@studyquiz.dk

Erstatningsansvar

Leverandøren tager ikke ansvar for uforudsigelige hændelser og force majeure hændelser. Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til: krig, brand, terrorangreb og serversammenbrud, som Leverandøren ikke har herredømme over.
Leverandøren kan ikke stilles ansvarlig for eventuelle følgeskader samt direkte eller indirekte tab som følge af brugen af produktet.
Det er licensindehavernes eget ansvar at undersøge om produktet fungerer efter hensigten på licensindehaverens computere, smartphones og tablet.
Leverandøren kan til enhver tid uddele prøveadgang eller lade dele af Study Quiz stå åbent for offentligheden, uden at dette giver licensindehaveren ret til et afslag i licensprisen.
Brug af Forum, Quizfunktion og Quiz Bibliotek
Det er ikke tilladt at oprette indlæg/quizzer, som er krænkende, truende, pornografiske eller racistiske i karakter eller som strider mod gældende dansk lovgivning. Det er desuden ikke tilladt at benytte forum/opgavefunktionen til kommercielle formål.
Brugerne overdrager rettighederne til det materiale, de uploader på Study Quiz, således at Leverandøren til hver en tid har rettighederne til al materiale på platformen. Licensindehaveren har til en hver tid mulighed for at slette tidligere oprettet indhold.
Leverandøren kan på intet tidspunkt stilles ansvarlig for det indhold brugerne opretter via quizfunktionen eller i forummet. Leverandøren forbeholder sig retten til at træffe foranstaltninger for omgående at fjerne eller ændre indhold, der er identificeret som krænkelse af ophavsret eller hvis indholdet overtræder reglerne for brugen af forum og opgavefunktionen.

Aftalens overdragelighed

Leverandøren har ret til at overdrage sine rettigheder og pligter efter denne kontrakt til tredjemand. Ved overdragelse til tredjemand overdrages Leverandørens forpligtelser overfor Kunden ligeledes til tredjemand. Kunden skal give Leverandøren skriftligt samtykke og kan ikke nægte uden saglig begrundelse.

Referencebrug

Leverandøren må nævne kunden som reference i markedsføringsøjemed.

Særlig konfidentialitet

Parterne er med denne aftale enige om ikke at offentliggøre priser og relaterede vilkår.

Tvister

Tvister skal altid søges løst parterne i mellem. Dette på øverste ledelsesniveau. Løses tvisten ikke ved forhandling gælder følgende:
Retsforholdet ifølge nærværende aftale med tilhørende bilag og disses fortolkning afgøres efter dansk ret. Tvister i anledning af nærværende kontrakts forhold afgøres ved “Det danske voldgiftsinstitut” (Copenhagen Arbitration) efter dettes regler, hvis afgørelse er endelig og bindende for parterne.