Hvad Er Minerva Modellen?

Samfund
May 12th, 2021

I stort set alle fag og professioner findes der en frygtelig masse modeller, som nogle elsker at bruge, og andre hader. Uanset om man er tilhænger af modeller eller ej, så kan det være meget svært at komme helt uden om dem, hvis man skal arbejde inden for feltet eller gennemføre sit studie.

I dag tager vi et nærmere kig på det, man kalder for Minerva modellen, heriblandt hvad det er, og hvor dan stammer fra og hvad man bruger den til.

Hvad er Minerva modellen? Minerva modellen er en model, der er udviklet i Danmark. Modellen har til formål at indele en befolkning i 5 typer alt efter hvilken livsstil de fører. Mange mener, at Minerva modellen er en af de absolut bedste modeller til at analysere lisstiller i en befolkning, og bliver brugt flittigt rundt omkring på uddannelser og i forbindelse med forskning.

Som nævnt tidligere, så inddeler Minerva modellen befolkningen op i 5 grupper, eller nærmeste bestemt områder, der består af det blå område, det grønne område, det violette område, det rose område og det grå område, der er i centrum.

Det blå område er kendetegnet ved materialistiske individualister, det grønne er solidariske individualister, det violette er traditionelle materialister og det rosa område er traditionelle idealister. Det grå områder har ingen klar kendetegn.

Næste indlæg