Hvad Er En Kalkulationsrente?

Matematik
April 6th, 2021

Kalkulationsrente er et begreb, som du helt sikkert vil komme til at stifte bekendtskab med, hvis du skal læse virksomheds- eller samfundsøkonomi på et eller andet tidspunkt. Det er et vigtigt begreb, som man blandt andet bruger til at vurdere en investering både før og efter.

Hvad er en kalkulationsrente? En kalkulationsrente er den minimumsforrentning, man stiller til en investering. Som virksomhed har man ofte flere forskellige investeringsmuligheder, der alle vil have forskellige kalkulationsrenter. Kalkulationsrenten bliver påvirket af mange forskellige faktorere, som man skal medtage i sin kalkulationsrente for at den er retvisende.

Kalkulationsrenten er især vigtigt i situationer, hvor man som virksomhed ønsker at finansiere investeringen ved hjælp af lånte penge. I dette tilfælde skal kalkulationsrenten som minimum svare til de renteudgifter, der er i forbindelse med lånet.

Finansierer man ikke investeringen med et lån, men derimod med egenkapital, så bør kalkulationsrenten som minimum være tilsvarende til markedsrenten. Virksomheder fastsætter ofte kalkulationsrenten efter, hvor stor usikkerhed der er forbundet med investeringen. Er der eksempelvis tale om en meget usikker investering, så bør man også fastsætte en tilsvarende høj kalkulationsrente.

Kalkulationsrenten er også påvirket af landets inflation. Jo højere inflation, jo højere kalkulationsrente. Dette er dog mest aktuelt, hvis man finansierer investeringen ved hjælp af virksomhedens egenkapital.

Næste indlæg