Hvad Er Empiri?

Latin
October 30th, 2020

Hvis man har bevæget sig bare en smule inden for de akademiske kredse, så ved man med overvejende sansynliged, hvad empiri er. Det kan have flere betydninger, da det egentlig bare betyder “erfaring”. I denne artikel vil vi fokusere på at afdække termet “empiri” i en akademisk sammenhæng. 

Hvad er empiri? Empiri er oprindeligt et græsk ord, der oversat betyder erfaring. Empiri bliver oftest brugt i akademiske sammenhænge, hvor man også kalder det for stof, cases, emneområde, primærkilder, primærtekster, primærdata og lignende. 

Forklaret på en anden måde, så er empiri det materiale, man eksempelvis undersøger i en hovedopgave. For at opbygge sin empiri, så vil man som regel bruge forskellige metoder og teorier til at undersøge den. 

Empiri bliver som regel præsenteret i starten af en afhandling, hvilket giver læseren mulighed for det samme at afgøre, hvad der undersøges i afhandlingen. Man bør dog ikke uddybe hele empirien i starten, men derimod blot lave en kort fortælling. 

Senere kan man så uddybe og redegøre, hvilket som regel vil ske lige før analysen. På højere akadamiske niveauer vil man som regel bruge to eller flere præsentationsmetoder til at fremstille sin empiri. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal fremstille eller præsentere din empiri, så er det altid en god ide at søge vejledning ved en underviser, vejleder eller lignende.