Hvad Betyder Hyppighed? Sådan Forstår Du Begrebet

Matematik
August 24th, 2020

Når du arbejder med deskriptiv statistik, vil der være en række begreber, der går meget igen. Blandt de mest anvendte er hyppighed.

Hyppighed dækker over, hvor ofte et tal eller et udfald forekommer - altså hvor ofte det sker. Hyppighed er derfor et af de vigtigste begreber indenfor statistik, da det viser, hvor ofte noget bestemt forekommer i et givent datasæt.

Hyppighed - Det tal der optræder mest

Du arbejder oftest med datasæt og observationer, når du skal finde hyppigheden af noget. Hyppigheden fortæller dig, hvor mange gange et bestemt tal optræder i den angivende række af observationer.

Hvis vi bruger et eksamensbevis som eksempel, så vil antallet af gange, som en bestemt karakter forekommer, være hyppigheden. Får du for eksempel fem 10-taller, ja, så er din hyppighed fem.

Skal du finde ud af, hvor stor en andel den konkrete hyppighed udgør af det samlede tal, så skal du finde frekvensen. Du finder frekvensen ved at sige hyppighed divideret med størrelsen. Størrelsen er det samlede tal.

Hvis vi bruger det samme eksempel som før, hvor du har fem 10-taller ud af i alt 20 karakterer, så vil din frekvens være på 0,25 (fem divideret med 20). Det betyder, at din frekvens er på 25% - altså at du har fået karakteren 10 i 25% af tilfældene.

Grafisk set så vises hyppigheden ofte via cirkeldiagrammer, hvor hver hyppighed fylder den tilsvarende procentdel af cirklen. Du kan også vise hyppigheden via et stabeldiagram eller et kvadratdiagram alt efter, hvilken præsentation der giver mest mening i forhold til den givende fremvisning af hyppigheden.

Tak for støtten

Vi takker avXperten for støtten til dette indlæg. Find et stort udvalg af elektronik i særklasse på deres store webshop, heriblandt produkter som et stereoanlæg, bluetooth høretelefoner, gaming keyboards samt meget, meget mere.

Næste indlæg