Hvad Er Kapitalisme?

Samfund
May 26th, 2020

Hvis man sætter tingene en smule på spidsen, så er der to økonomiske ideologier, der for alvor præger vores verden, nemlig kapitalisme og socialisme. Disse to ideologier er som nat og dag, hvor den ene bygger på selvstændighed og frihed, imens den anden bygger på solidaritet og fællesskab.

Hvad er kapitalisme? Kapitalisme er en økonomisk ideologi, hvor grundpillerne udgør privat ejendomsret, produktionsmidler og et frit marked. Kendetegnene er altså Markedsøkonomi og privat ejendomsret. Kapitalismen i den moderne form begynde angiveligt under renæssancen, blandt andet i Norditalien, Nederlandene og England i 1400-tallet.

Sådan kan det siges kort og præcist. Hvis man vil blive klogere på kapitalisme, så bør man undersøge Adam Smith nærmere, der betragtes som faderen for den kapitalistiske tankegang og filosofi.

Der findes fire arter af kapitalismen, nemlig:

 • Laissez Faire-kapitalismen
 • Velfærdskapitalisme
 • Statskapitalisme
 • Monopolkapitalisme

Personer, kapitalismen er inspireret af

 • Adam Smith
 • John Locke
 • Charles-Louis de Secondat Montesquieu
 • David Hume
 • Thomas Hobbes
 • Platon
 • Aristoteles
 • Francois Quesnay
 • Edmund Burke
 • Gottfried Wilhelm Leibniz
 • William Petty
 • Anne Robert Jacques
 • Marcus Cicero
 • Bernard De Mandeville
 • William Jevons
 • Francis Hutcheson

Tak til AvXperten
Vi sender et stort tak til AvXperten, der har støttet denne artikel. Hos AvXperten kan du blandt andet finde en elspareskinne.

Næste indlæg