Hvad Er Median?

Matematik
July 6th, 2020

Hvad er det nu lige, at det betyder? Matematikkens verden er fuld af begreber og betegnelser, som dækker over helt specifikke ting. En af dem er median, men hvad er median egentlig?

Få svaret på hvad median er herunder, samt hvad median bruges til.

Median - den midterste måling

En median er den midterste værdi eller måling i et datasæt.

Så kort kan det fortælles, men vi uddyber den gerne. For en median er ikke bare en median. Der er forskel på, hvad begrebet median dækker over, når det gælder statistik og trigonometri.

Median er som sagt den midterste værdi i et datasæt. Altså hvis du har sat en talrække op, så er medianen værdien i midten.

Det er vigtigt, at du skelner mellem grupperede (ordnede) og ugrupperede (uordnede) datasæt og observationer, når det gælder median, for den har forskellige betydninger i de to sæt.

Når du skal finde medianen, er det vigtigt, at du sorterer/ordner din talrække, så du kan finde tallet i midten af rækken. Hvis du har fem tal i en række, og de er: 1, 2, 3, 4, 5, så er medianen tre.

Du kan finde formler til at udregne medianen, hvilket er ganske brugbart, hvis din talrække inkluderer flere tal, end hvad der lige er muligt at overskue og finde medianen ved med et hurtigt øjekast.

Sidst men ikke mindst så er det vigtigt, at du ikke forveksler median med middeltal (middelværdi), da de ikke er det samme. Medianen ses derfor ofte som værende et bedre udgangspunkt end gennemsnittet for en målbar talrække. 

Næste indlæg