Hvad Er Hældningstal?

Matematik
August 4th, 2020

Matematikkens verden er fuld af begreber, som man bare skal have styr på, hvis karakteren skal op og være to-cifret. Det er dog lettere sagt end gjort, for der er mange - og de kan godt ligne hinanden.

Blandt de mange matematikbegreber er hældningstal. Navnet giver dog en lille indikation på, hvad det dækker over. Lad os se nærmere på hvad et hældningstal er.

Hældningstal er linjens ændring

Hældningstal viser groft sagt ændringen i en linje. Hældningstallet kaldes også for en hældningskoefficient eller hældning. Hældningstal bruges til at beskrive, hvordan en linje hælder i forhold til akserne i det koordinatsystem, som den er indtegnet i.

Hældningstallet beskriver, hvordan - eller hvor hurtigt linjen i koordinatsystemet ændret sig, når X ændres.

Når du har hældningstallet, kan du tegne linjen gennem koordinatsystemet, da du nu kender dit udgangspunkt, samt hvor meget linjen skal hælde, når du for eksempel X går op eller ned i værdi. Hældningstallet angiver her ændringen på Y-aksen, for hver gang X stiger med en.

Du kan finde formlen for, hvordan du udregner hældningstal i de fleste formelsamlinger rettet imod et gymnasialt niveau, da det oftest er en del af pensum, når du rammer matematik på C- eller B-niveau eller derefter. Det vil derfor allerede være på første år, at du stifter bekendtskab med hældningstal.

Tak til Illums Bolighus

Vi takker til sidst Illums Bolighus for støtten til dette indlæg. Se deres store udvalg af flotte designermøbler fra FDB Møbler og utallige andre kendte mærker. 

Næste indlæg