Hvad Betyder Jævnfør?

Dansk
June 10th, 2020

Jævnfør forkortes jf. Og det betyder, at du sammenligner noget med ligheder og forskelligheder. Jævnfør er et verbum, der kommer af at jævnføre. Det betyder, at du sætter noget i relation til noget andet.

Forkortelsen af jævnfør på engelsk er Cf.

Cf. er forkortelsen af confer/conferatur, som er det latinske ord for compare. Cf. og Jf. bliver især brugt i skriftsprog i dokumenter, hvor man sammenligner et emne med et andet.

Derfor kan du godt komme ud for denne forkortelse, hvis du henviser til en kilde, hvor der kan stå jf. Eller cf (jf. Kilde - årstal)

Synonymer til jævnfør og jf.

 • Sammenlign
 • Se også
 • Cf.
 • Sml.
 • Relation
 • Afveje
 • Veje for og imod
 • Associere
 • I forbindelse med
 • Ifm.
 • Sidestille
 • Parallelisere
 • I henhold til

Man bruger altså jævnfør til at finde forskelle og ligheder af noget med lignende karakter.

Vi håber, at du blev klogere på, hvad jævnfør betyder.

Tak for støtten

Afslutningsvis vil vi gerne sende et tak til Billig Fitness, der via støtte har gjort udarbejdelsen af denne artikel til en mulighed. Er du i tvivl om, hvad romerska ringar betyder? Det er romerske ringe på svensk, og dette kan du blandt andet finde på Billig Fitness webshop. Skal du finde nyt træningsudstyr i høj kvalitet i enten Danmark, Norge eller Sverige? Så giv deres hjemmeside et visit.

Næste indlæg