Forside        Kontakt        LOG IND

Vejledning: Sådan bruger du Study Quiz

1. Hvad er Study Quiz?

2. Anvendelsmuligheder

3. Step by step vejledning

1. Hvad er Study Quiz?

Study Quiz er et interaktivt undervisningsværktøj til ungdomsuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Vi ønsker at modernisere undervisningen ved at inddrage smartphones og tablets på en hensigtsmæssig måde. Lærerne kan oprette emnespecifikke quizzer via vores webbaserede platform, som sendes ud til elevernes smartphones. Desuden tilbyder Study Quiz, at eleverne kan træne grundbegreber ved at anvende den sjove multiplayer quizapp.

2. Anvendelsesmuligheder

Aktivt i undervisningen

I undervisningen er Study Quiz et brugbart værktøj, der kan bruges aktivt til at involvere eleverne. Man kan med fordel sende spørgsmål ud til eleverne løbende under hele lektionen. På denne måde sikres det, at eleverne bliver involveret og aktiveret, og samtidig giver det en indikation af, hvor meget den enkelte elev har forstået af undervisningens indhold.
Skabe debat og peer-to-peer learning
Study Quiz kan ligeledes bruges til at initiere en debat på klassen. Dette kan opnås ved at stille et holdningsorienteret spørgsmål, som danner grundlag for en debat mellem eleverne på baggrund af deres forskellige holdninger.
På samme måde kan Study Quiz bruges som facilitator for peer-to-peer learning.

Lektier

Study Quiz gør det muligt at sende quizzer ud til eleverne udenfor skoletiden, da læreren hele tiden er koblet sammen med sine hold.
Disse quizzer kan bruges til at teste hvilke elever, der har forberedt sig hjemmefra ved at stille enkelte spørgsmål til den pågældende tekst.
Ligeledes kan lektie-quizzerne bruges til at forberede eleverne til undervisningen, så de ved, hvad dagens lektion omhandler. Dette giver samtidig et billede af, hvor god elevernes tilegnelse af stoffet er inden dagens undervisning, og giver mulighed for at differentiere undervisningens indhold, således denne møder eleverne på deres individuelle faglige niveau.

Formativ evaluering af dagens undervisning

Study Quiz kan bruges som både formativ- og summativ evalueringsform.
Formativt kan Study Quiz bruges til løbende at få feedback på, hvilket niveau den enkelte elev befinder sig på, og derfra udvælge og planlægge den kommende undervisnings indhold. Dette giver læreren mulighed for at se, hvad der var svært/let eller godt/skidt ved dagens lektion. På denne måde får læreren et værktøj til at forbedre sin undervisning og differentiere indholdet.

Summativ evaluering af et forløb – prøve uden hjælpemidler

Summativt kan Study Quiz bruges til at evaluere på et længerevarende undervisningsforløb. Dette bruges til at vurdere den enkelte elev, som en hjælp til standpunktskaraktererne, men kan også bruges til at vurdere klassen som helhed. På denne måde kan lærerne se, hvilke emner der har brug for ekstra tid og gennemgang.

3. Step by step vejledning

Vi har udarbejdet en vejledning. Den skal ses som et hjælpeværktøj for dig, der ønsker at arbejde med de muligheder, som Study Quiz giver for nytænkning i din undervisning. Vejledningen introducerer Study Quiz’ indhold og er en visuel guide til, hvordan du:
- Tilpasser din profil
- Tilknytter hold og fag
- Opretter en quiz
- Analyserer på dine klasser og elevers resultater
 
Vejledningen finder du her